มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ระวังภัยจากน้ำมันเบนซิน
 
 
     คุณทราบไหมคะว่า ใครเป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งจากน้ำมันเบนซินบ้าง...

     นายเจริญศรี กี้ประเสริฐทรัพย์ นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสาร MTBE ระบุว่าสารเพิ่มค่าออกเทนในน้ำเบนซินชนิด 91 และ 95 ทำให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อบุผิวและระบบหายใจในระยะยาวซึ่งพบว่าสารดังกล่าวมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้

     เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีปั๊มน้ำมันบริการอยู่ถึง 869 แห่ง และกว่าสิบปีที่ผ่านมาได้ใช้สารดังกล่าวในน้ำมันเบนซินแล้ว จากการวิเคราะห์พบว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงได้รับสารก่อมะเร็งจากน้ำมันเบนซินสูง ได้แก่ เด็กปั๊ม ตำรวจจราจร พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่สัญจรตามริมบาทวิถี ตามลำดับ

     ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของคนกลุ่มดังกล่าว ทางผู้วิจัยได้เสนอแนะไห้ติดตั้งระบบดูดไอน้ำมันกลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ไอระเหยจากน้ำมันฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อม

     หากเราทุกคนช่วยลดการใช้น้ำมันได้ ก็เป็นการช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งให้กับคนในสังคมทางอ้อมได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 153