มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
เบาหวานเสี่ยงมะเร็ง
 
 
                                          

     มีข้อมูลใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างเบาหวานและมะเร็งมาฝากค่ะ

     นายซัน ฮา เจ นักวิจัยด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยยอนเซแห่งกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รายงานข้อมูลจากโครงการศึกษาป้องกันมะเร็งแห่งเกาหลี โดยศึกษาตัวอย่างประชากรเกาหลี 1.29 ล้านคน ในช่วงอายุ 30 - 95 ปี รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมดสิบปี เริ่มตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา

     พบว่า จากร้อยละห้าของกลุ่มตัวอย่าง ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และในจำนวนนี้ มี 26,473 รายที่เสียชีวิตจากมะเร็งหลายๆ ชนิด ส่วนใหญ่มักเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนซึ่งหลั่งสารอินซูลิน

     หากผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถคุมน้ำตาลในเลือดได้ โดยปล่อยให้มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งอีกหลายชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว หลอดอาหาร โพรงจมูก ลำไส้ ปอด สมอง

     ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเป็นมะเร็ง ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรคบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ระดับปรกติ โดยงดอาหารที่มีแป้งกับน้ำตาลสูงและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 153