มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ปวดหลังเรื้อรัง ระวัง! สมองฝ่อ
 
 
     ถ้าคุณมีอาการปวดหลัง อย่าปล่อยให้เรื้อรังนะคะ...

     อาการปวดหลังหากมีสาเหตุมาจากการปวดเมื่อยเนื่องจากการใช้กล้ามเนื้อผิดท่าหรือใช้มากเกินไปก็รักษาได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น หมอนรองกระดูกเสื่อม อุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่นๆ จนเกิดอาการปวดหลังเรื้อรังนอกจากจะต้องทรมานจากอาการปวดแล้วยังอาจส่งผลต่อสมองอีกด้วย

     จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเจอร์นัลออฟนิวโรไซน์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุว่า นักวิจัยได้ศึกษาภาพสแกนสมองของอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน 26 คนกับอาสาสมัครที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังมามากกว่าหนึ่งปีจำนวน 26  เปรียบเทียบกันพบว่าเฉลี่ยแล้วอาการปวดหลังเรื้อรังหนึ่งปีทำให้สมองสูญเสียไป 1.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือร้อยละ 11 ของปริมาตรเนื้อสมองที่เสื่อมไปตามระยะเวลาปรกติในช่วง 10-20 ปี

     เวเนีย แอปคาเรียน นักวิจัยหลักของโครงการนี้กล่าวว่า การปวดหลังเรื้อรังทำให้เกิดความเครียด เป็นผลทำให้เกิดการอักเสบและขับสารพิษออกมาจากนั้นสารพิษดังกล่าวจึงออกไปทำปฏกิริยาต่อเนื้อสมอง

     วิธีป้องกันอาการปวดหลังที่ง่ายที่สุด คือ การนั่ง ยืน เดินในท่าหลังยืดตรงไม่ก้มไปข้างหน้าหรือเอนไปข้างหลังมากจนเกินไป รวมถึงย่อตัวลงให้ได้ฉากกับพื้นเวลายกของหนัก

     อาการปวดหลัง หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้ถูกต้องและรักษาแต่เนิ่นๆ ก็หายได้ค่ะ อย่านิ่งนอนใจจนปล่อยให้กลายเป็นอาการเรื้อรัง จนอาจส่งผลต่อสมองนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 150