มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ป้องกันการฆ่าตัวตาย ในคนวัยทำงาน
 
 
    ยิ้มกันวันละนิดจิตแจ่มใส เชื่อไหมคะว่ารอยยิ้มและความเอาใจใส่ห่วงใยจากคนรอบข้างของคุณอาจช่วยให้สถิติการฆ่าตัวตายของประเทศเราลดลงได้

     รายงานล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีการฆ่าตัวตายสำเร็จถึงปีละหนึ่งล้านคน และในปี ค.ศ. 2020 องค์การอนามันโลกคาดว่าจะมีคนฆ่าตัวตายสูงถึง 1.5 ล้านคน ในประเทศไทยนั้น นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ อธิปดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมามีอัตราเกิน 8 คนต่อแสนประชากร ที่น่าสนใจก็คือ ผู้ที่ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองในประเทศเรานั้นกลับเป็นผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน อายุระหว่าง 15-39 ปี โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายสามอันดับแรกคือ

     1. ความน้อยเนื้อต่ำใจและอารมณ์ชั่ววูบ

     2. ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและโรคที่สังคมไม่ยอมรับ เช่น เอดส์ และโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่รักษาไม่หาย

     3. โรคทางจิตเวช ซึ่งได้แก่โรคซึมเศร้า

     สาเหตุทั้งหมดนี้หากคนใกล้ชิดหมั่นดูแลสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ใช้ความรัก ความปราถนาดีเป็นยาประสานใจ สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้มีขึ้นในบ้านของเราอยู่เสมอ ก็เท่ากับวาคุณได้มีส่วนช่วยใหัคนที่คุณรักไม่ตัดสินใจชั่ววูบหรือจมดิ่งอยู่ในห้วงความทุกข์ เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไป

     แล้ววันนี้...คุณช่วยให้คนรอบข้างยิ้มหรือยังคะ

     หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อไปได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667 ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 146