มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ไข้เลือดออก...อันตรายจากยุงลาย
 
 
     อาการที่มีไข้สูง มีเลือดออกตามจุดต่างๆ เช่น เลือดกำเดาหรือจุดเลือดตามตัว กระทั่งอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด เรียกว่า "ไข้เลือดออก" ซึ่งคร่าชีวิตคนทั่วโลกถึงปีละ 24,000 คน และมีคนที่มีอาการรุนแรงมากถึง 2.5-5 แสนคนทั่วโลก โดยมีพาหะนำเชื้อไวรัสชื่อเดงกี (Dengue) ในคราบของยุงลายตัวเล็กจิ๋วนี้เอง

     แต่เดิมโรคนี้มักระบาดในประเทศเขตร้อนเท่านั้น และพบได้ประปรายตลอดทั้งปี แต่เพราะความสะดวกในการคมนาคม ทำให้ผู้คนที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศต่างๆ มีโอกาสรับเชื้อ

     ปัจจุบันการระบาดจึงแพร่การะจายไปทั่วโลก คณะกรรมการดำเนินงานทางด้านการวิจัยไข้เลือดออก (The Dengue Research Scientific Working Group : SWG) ได้เผยให้เห็นแนวทางใหม่ๆ ในการตรวจรักษา ตลอดจนป้องกันโรคด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

     1. พบว่าทารกแรกคลอดในประเทศไทยมีภูมิต้านทานไวรัสเดงกีสูง 95-97 เปอร์เซ็นจากมารดา และจะหายไปในช่วงอายุประมาณหนึ่งปี ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้พิจารณาอายุที่เหมาะสมที่จะให้วัคซีนในเด็กได้

     2. มีการใช้เครื่องมือการวิจัยมาช่วยในการศึกษาด้านระบาดวิทยาในยุงและพยาธิวิทยาการเกิดโรค ตลอดจนถึงปรับปรุงเทคนิคของการตรวจให้มีความไวยิ่งขึ้นอีกด้วย

     3. ด้านสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรม โดยทำการศึกษาหาโอกาสและอุปสรรคในด้านดังกล่าวเพื่อนำมาขยายเป็นโครงการนำร่องการควบคุมยุงใยชุมชนต่างๆ ได้สำเร็จมากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

     เมื่อรู้ดีว่ายุงลายร้ายขนาดนี้ เรามาช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เรียกว่ากรวดน้ำคว่ำขันกันไปเลยค่ะ...ง่ายที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต