มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ผู้สูงอายุควรทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข
 
 

                          

     ปฏิวัติตัวเองใหม่ โดยทำตัวเป็นคุณปู่คุณย่าที่น่าเคารพเลื่อมใส พยายามเข้าใจลูกหลาน เพื่อลดช่องว่างของวัย และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ไม่คาดหวังให้ลูกหลานเป็นเหมือนตัวเอง เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับทุกคนในครอบครัวอย่างมีความสุข

     ดึงศักยภาพของตัวเองไปช่วยชุมชน ผู้สูงอายุบางคนอาจมีความสามารถทางด้านภาษา ดนตรี งานฝีมือ หรือด้านอื่นๆ ลองนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปช่วยสอนเด็กหรือผู้ที่สนใจ เมื่อได้ทำประโยชน์กับคนอื่น ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น

     ทำกิจกรรมนันทนาการ การปลูกต้นไม้ ทำสวน เลี้ยงนก เที่ยว หรือหางานอดิเรกอื่นๆ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

     ออกกำลังกายตามสมควร การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังทำให้อารมณ์ดีขึ้น เมื่อร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยไข้ ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระแก่ลูกหลาน

     เข้าวัดทำบุญ การเข้าวัดหาความสงบและเรียนรู้สัจธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดสติและความสบายใจ นอกจากจะเป็นการเตรียมตัวจากไปอย่างมีความสุขแล้ว ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นไปด้วยความไม่ประมาทอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 149