มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ปลอดภัยจากอินทอร์เน็ต
 
 
    เมื่อก่อนหลายคนอาจจะมองว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องไกลตัว แต่ใจปัจจุบันนี้คงต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากขึ้น การใช้อินเทอร์เน็ตนันมีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งถ้าพ่อแม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าโทษ โดยมีวิธีง่ายๆ ดังนี้

     1. พ่อแม่ควรเรียนรู้อินเทอร์เน็ต เรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้น 2 - 3 อย่างก็พอ เช่น การส่งอีเมล การค้นหาข้อมูลทางเว็บไซด์

     2. ใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตกับลูก เช่น ใช้ลูกสอนวิธีการใช้ ให้เขาค้นหาข้อมูลให้บ้าง หรือ พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเว็บไซด์ต่างๆ

     3. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องรวมของครอบครัว เช่นห้องนั่งเล่น เพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วมและเห็นว่าลูกใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร

     4. พ่อแม่เป็นตัวอย่างในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม เช่น ไม่เปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หรือคุยกับคนแปลกหน้า

     5. สอนลูกให้เข้าใจการใช้งานที่เป็นประโยชน์ เช่น การหาข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์

     6. สังเกตพฤติกรรมของลูกว่าเปลี่ยนไปหรือไม่ เช่น เล่นอินเทอร์เน็ตนานขึ้น หรือเล่นแบบหลบๆ ซ่อนๆ เก็บตัว หยาบคาย ก้าวร้าว

     7. กำหนดขอบเขตการใช้ให้ชัดเจน เช่น ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตเกินวันละ 2 ชั่วโมง หรือต้องทำการบ้านหรือกิจวัตรประจำวันให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

     การเล่นอินเทอร์เน็ตในยุคนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะ แต่ถ้าเล่นแล้วมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่ากำลังเผชิญความเสี่ยงภัยที่มาจากอินเทอร์เน็ตอยู่ ซึ่งคุณอาจจะสังเกตพฤติกรรมได้จาก

  • เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง นั่งหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
  • ตื่นสายและมีอาการง่วงเหงาหาวนอนในตอนกลางวัน
  • มีอาการก้าวร้าวมากขึ้น
  • ซ่อนหน้าจอการใช้งานคอมพิวเตอร์ทันทีเมื่อคุณเดินเข้าไปใกล้
  • หากคุณอยากให้ลูกปลอดภัยจากการเล่นอินเทอร์เน็ต ก็ไม่ควรละเลยที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 146