มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ออกกำลังกายตั้งแต่หนุ่มสาวป้องกันกระดูกหัก
 
 
 

     ปัญหากระดูกหักถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของผู้สูงอายุทั่วโลก

     นักวิจัยคาดว่า ในปี พ.ศ. 2568 จะมีผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักทั่วโลกมากกว่าสองล้านหกแสนคน โดยร้อยละ 37 จะเป็นผู้ป่วยในทวีปเอเซีย ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่น้อย

     การลดจำนวนผู้ป่วยกระดูกหักด้วยการออกกำลังกายตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเป็นคำแนะนำที่นักวิจัยและแพทย์ทั่วโลกต่างลงความเห็นว่าเป็นหนทางป้องกันที่ดีที่สุด เพราะมีงานวิจัยออกมายืนยันว่าเป็นความจริง

     จากงานวิจัยเรื่องการออกกำลังกายของ สถาบัน Oulu Deaconess ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งทำการทดลองในผู้หญิง 160 คนเป็นเวลา 7 ปี โดยกำหนดให้ผู้หญิงจำนวน 84 คน ออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ 30 นาที ส่วนอีก 76 คน ออกกำลังกายบ้าง แต่ไม่เป็นประจำ

     พบว่า ภายหลังผู้ป่วยที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีอัตราเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะมวลกระดูกน้อยกว่าปกติหรือกระดูกหักน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเป็นประจำถึงร้อยละ 34.6 นอกจากนี้ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำยังมีแนวโน้มที่จะออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายอีกด้วย

     มาออกกำลังกายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยจากภาวะกระดูกหักตั้งแตี่วันนี้กันเถอะค่ะ

ที่มา : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 302 พฤษภาคม 2554