มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
อยากอยู่นานๆ อย่าหวานมากไป
 
 

Pic_61858

ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนไทยชอบรสหวานกันมากขนาดนี้ ด้วยสถิติที่พบว่า คนไทยกินน้ำตาลเฉลี่ย 16 ช้อนชาต่อวัน นับว่าหวานล้ำหน้านานาประเทศหลายช่วงตัว...

สถิติที่ว่านั้น จดหมายข่าว "ต้นคิด" เดือนมกราคม ของสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กล่าวในเรื่องเด่นประจำฉบับ ยังแจ้งด้วยว่าค่าเฉลี่ยการกินหวานของคนทั่วโลกอยู่ที่ 11 ช้อนชาต่อวัน และที่จริงแล้ว ปริมาณน้ำตาลระดับพอดีๆ ที่ร่างกายรับได้ในแต่ละวันนั้นอยู่ที่ 6 ช้อนชา ต่อคนต่อวัน

เมื่อปี 2544 คนไทยในทุกกลุ่มอายุบริโภคน้ำตาลโดยเฉลี่ยจำนวน 29.05 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือประมาณ 2.4 กิโลกรัมต่อคนต่อเดือน หรือวันละกว่า 16 ช้อนชา เมื่อเทียบกับปี 2528 ตอนนั้นเฉลี่ย 12.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เฉลี่ยแค่วันละ 7 ช้อนชาต่อคน

นี่ย่อมแสดงว่าคนไทยกินหวานเกินพอดีมานานแล้ว

รายงานชิ้นนี้ชี้นิ้วไปยังแหล่งสำคัญที่ทำให้เราได้รับน้ำตาลเกินพอดีรวมถึงการกินหวานจนติดเป็นนิสัยนั้น มาจาก เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม นมพร้อมดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "นมเปรี้ยว"

การกินหวานส่งผลให้เกิดโรคหลายโรคตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคฟันผุ ภาวะโภชนาการเกินที่นำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆ เมื่ออายุมากขึ้น เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น

ถ้าไม่อยากให้ลูกหลานของเรา รวมถึงตัวเราเองต้องเผชิญโรคภัยเรื้อรังในภายหน้า ก็ต้องตั้งใจไว้ว่าจะเป็นคน "อ่อน หวาน"ให้ได้ ตั้งแต่บัดนี้เลยทีเดียว (ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)