มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ยาเม็ดปาร์ตี้
 
 

ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด

ยาเม็ดปาร์ตี้

     คือยาเสพติดชนิดหนึ่ง่มีฤทธิ์คล้าย "ยาบ้า" และ "ยาอี" มีสารสำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ Benzylpiperazine (BPZ) และ Trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP)

สาร Benzylpiperazine (BPZ) มีฤทธิ์คล้ายยาบ้าแต่อ่อนกว่า

     สาร Benzylpiperazine หรือมีชื่อย่อว่า BPZ เป็นสารสำคัญและเป็นองค์ประกอบหลักของ "ยาเม็ดปาร์ตี้" เดิมนักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว เพื่อนำมาใช้เป็นยาขับพยาธิสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ระหว่างการทดลองพบผลข้างเคียงที่รุนแรง จึงไม่ได้นำมาใช้ในทางการแพทย์

     ต่อมามีการนำสารชนิดนี้มาทดลองอีกครั้งในโรคซึมเศร้าและโรคจิต แต่ก็พบผลข้างเคียงซ้ำเดิมอีกครั้งหนึ่ง แต่มีการบันทึกถึงฤทธิ์ของสาร BPZ นี้ว่า มีผลต่อร่างกายเหมือนสารแอมเฟทามีน (amphetamine) หรือที่ชาวไทยรู้จักกันว่ายาบ้า

     ฤทธิ์ของสารนี้คล้ายคลึงกับยาบ้า แต่มีความแรงน้อยกว่ายาบ้า คือ มีความแรงเป็น 1 ใน 10 ของยาบ้า หรือถ้าต้องการให้สารนี้ออกฤทธิ์เท่ากับยาบ้า ก็จะต้องใช้สารชนิดนี้ในขนาด 10 เท่าของขนาดยาบ้า จึงจะแสดงฤทธิ์ได้เหมือนกัน

     ฤทธิ์และผลข้างเคียงของสาร BPZ

     สารนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นสมอง ทำให้รู้สึกตื่นตัวไม่ง่วงนอน ขยัน อยู่เฉยไม่ได้ เหมือนมีพลัง ไม่เหนื่อยง่าย เกิดอาการเคลิ้มฝัน อารมณ์ดี เข้าสังคมง่าย เบื่ออาหาร ไม่หิว คิดมาก กระวนกระวาย ประสาทหลอน ฯลฯ

     ทั้งยังออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงยิ่งขึ้น ทำให้รู้สึกใจสั่น มือสั่น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ทำให้รูม่านตาขยาย ปากแห้ง คอแห้ง ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกง่าย เป็นต้น และอาจทำให้เป็นโรคจิตมีพิษต่อไต ทำให้ระบบหายใจล้มเหลว หรือ ชักกระตุก (ลมชัก) ได้

     สาร BPZ นิยมทำเป็นเม็ดหรือแคปซุล กินครั้งละ 50-200 มิลลิกรัม

สาร TFMPP ผสมกับ BPZ มีฤทธิ์คล้ายยาอี

    สาร Trifluoromethylphenylpiperazine หรือ TFMPP เป็นส่วนผสมที่ 2 ที่พบอยู่ในเม็ดยาปาร์ตี้ที่จับกุมได้นั้น ซึ่งปกติไม่ค่อยพบว่ามีการผลิตสารชนิดนี้เป็นสารเดี่ยวๆ โดดๆ แต่มักนิยมผสมกับสาร BPZ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สารทั้ง 2 ออกฤทธิ์ร่วมกันคล้ายกับยาบ้าหรือยาอี (Ectasy) และอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นยาชนิดใหม่ที่จะช่วยให้รู้สึกสนุกสนาน มึนเมา ในงานปาร์ตี้ บ้างก็อ้างว่าเป็นสารจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่

     จากการศึกษาฤทธิ์ของสาร TFMPP พบว่า ทำให้เกิดประสาทหลอนอย่างอ่อนๆ และเมื่อใช้ในขนาดสูงจะทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เครียด ตื่นเต้นง่าย ปวดไมเกรน ปวดหัว ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เป็นต้น ประกอบกับไม่มีประโยชน์ในทางการแพทย์ จึงไม่นิยมนำสารนี้มาใช้

ผลข้างเคียงของยาเม็ดปาร์ตี้...อันตรายถึงชีวิต

     ดังนั้น ในยาเม็ดปาร์ตี้ จึงมีส่วนผสมของสาร 2 ชนิดได้แก่ สาร BPZ และสาร TFMPP ซึ่งทำให้เกิดอาการ ตื่นตัว ไม่ง่วงนอน ขยัน อยู่เฉยไม่ได้ มีพลัง ไม่เหนื่อยง่าย เคลิ้มฝัน อารมณ์ดี เข้าสังคมได้ง่าย เบื่ออาหาร ไม่หิว คิดมาก กระวนกระวาย ประสาทหลอน หัวใจเต้นเร็วและแรงยิ่งขึ้น ใจสั่น มือสั่น รูม่านตาขยาย ปากแห้ง คอแห้ง ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกง่าย โรคจิต พิษต่อไต ระบบหายใจล้มเหลว หรือชักกระตุก (ลมชัก) ได้

     อาการข้างเคียงเหล่านี้จะรุนแรงมากขึ้น เมื่อใช้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ วิสกี้ เป็นต้น จนมีรายงานในต่างประเทศ ผู้เสพยาชนิดนี้ร่วมกับเครื่องดื่มแอกอฮอล์อาจเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้

     นอกจากนี้ พบว่าผู้ที่เสพสารชนิดนี้จะเกิดอาการเสพติดได้ ในลักษณะเดียวกันกับการเสพติดยาบ้าหรือ ยาอี และก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้

ยาเม็ดปาร์ตี้...เป็นสิ่งผิดกฏหมายหรือไม่?

    ที่สหรัฐอเมริกา หลายประเทศในทวีปยุโรป และนิวซีแลนด์ มีการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดนี้มามากกว่า 10 ปีแล้ว ได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตราย มีการปราบปราม จับกุม และออกกฏหมายจัดเข้าเป็นสารเสพติดหรือสารควบคุมพิเศษ และไม่สามารถหาชื้อได้อย่างอิสระ

     ในประเทศไทยเพิ่งพบการแพร่หลายของสารเสพติดชนิดใหม่นี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ติดตามและจับกุมได้หลายราย จึงจัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และกำลังเร่งดำเนินการเพื่อออกกฎหมายควบคุมสารเสพติดทั้ง 2 ชนิดอย่างเร็วที่สุดว่า

     สาร Benzylpiperazine (BPZ) และ Trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP) เป็นสิ่งเสพติดและผิดกฎหมาย ที่จะบั่นทอนทำลายสุขภาวะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและสังคมไทย ดังเช่นยาบ้าและยาอีที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน

ยาเม็ดปาร์ตี้...เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจริงหรือ?

     ในวงการยาเสพติดได้พยายามป่าวประกาศว่า สาร Benzylpiperazine (BPZ) และ Trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary supplement) เพื่อให้ดูดี มีคุณค่า ซึ่งล้วนแต่เป็นคำหลอกลวงไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น

     ดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่าสารทั้ง 2 ชนิดไม่มีประโยชน์ หรือคุณค่าทางอาหารเลยแม้แต่น้อยเคยทดลองจะนำมาใช้เป็นยาขับพยาธิให้กับสัตว์เมื่อ 50 ปีก่อน แต่ก็เกิดผลข้างเคียงรุนแรงจึงไม่ได้นำมาใช้ ทั้งยังเป็นปัญหาก่อให้เกิดการเสพติดมึนเมาเยาวชนและผู้ที่เสพอีกด้วย จนอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังรายงานจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และนิวซีแลนด์

ยาเม็ดปาร์ตี้...ได้จากธรรมชาติจริงหรือ?

     ในอีกมุมหนึ่งของแวดวงยาเสพติดทั้งบนดินใต้ดิน หรือในอินเทอร์เน็ต โฆษณาว่า สารเสพติดทั้ง 2 ชนิดเป็นสารที่สกัดได้จากพืชตามธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่เป็นคำโกหกคำโต เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้หลงเชื่อเสพสารเหล่านี้ เพราะสารเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีในห้องปฎิบัติการทั้งสิ้น

ที่มา : นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 380 ธันวาคม 2553