มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ยาบีบมดลูก (Oxytocic Drugs)
 
 

สรรพคุณ

ใช้ในหญิงหลังคลอดหรือแท้งบุตร เพื่อให้มดลูกบีบตัว ป้องกันการตกเลือด หรือเพื่อให้มดลูกเข้าอู่

ประเภทยา

มีชนิดเม็ด และชนิดฉีด เช่น
1. เออร์โบลิน ชนิดเม็ด 270 มก.
2. เมทิลเออร์โกเมทรีน (Methylergometrine) ชนิดเม็ด ขนาด 0.125 มก., ชนิดฉีด 0.2 มก. ต่อหลอด (1 มล.)
มีชื่อทางการค้า เช่น เมเทอร์จิน(Methergin)
3. เออร์โกตามีนทาร์เทต (Ergotamine tartate) 0.25 มก. มีชื่อทางการค้า เช่น ยาเม็ดเออร์โกตามีน
คอมพาวนด์ (Ergotamine compound), ยาเม็ดนีโอไกเนอร์เจน (Neogynergen) เป็นต้น

ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง หรือฉีดครั้งละ 1/2-1 หลอดเข้ากล้าม หรือเข้าหลอดเลือดดำ

ผลข้างเคียง

ยานี้อาจทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น ความดันเลือดสูงหรือแพ้ได้

ข้อควรระวัง

1. อาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ วิงเวียน เหงื่ออก ใจสั่น ความดันเลือดสูง หรือแพ้ได้
2. ถ้าใช้เกินขนาดมาก ๆ อาจเป็นพิษ ทำให้มีอาการปวดศีรษะ อาเจียน ท้องเดิน กระหายน้ำ ชีพจรเบาเร็ว ชัก
หมดสติ เป็นอันตรายได้
3. ถ้าใช้ติด ๆ กันนาน ๆ อาจทำให้ หลอดเลือดแดงตีบตัน ทำให้แขนขาเย็น ซีด ชา อ่อนแรง ชีพจรเบา ปวดกล้ามเนื้อ
เป็นเหน็บ เป็นตะคริว กล้ามเนื้อตายได้
4. ห้ามใช้ในหญิงที่ตั้งครรภ์ อาจทำให้แท้งได้
5. ห้ามใช้ในคนที่มีความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคตับ โรคไต ภาวะโลหิตเป็นพิษ หรือคนที่แพ้ยานี้

ข้อห้ามใช้

- คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจขาดเลือด
- โรค ตับ
- โรคไต (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)