มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
กลุ่มยาต้านแคลเซี่ยม (Calcium antagonists)
 
 

สรรพคุณ

เป็นยากลุ่มใหม่ ที่ใช้ได้ผลดี แต่ราคาค่อนข้างแพง ควรสงวนไว้ใช้ในรายที่ใช้ยากลุ่มไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazine HCTZ) และ กลุ่มยารีเซอร์ฟีน (Reserpine) ไม่ได้ผล หรือมีข้อห้ามในการใช้ยา กลุ่มดังกล่าว ยากลุ่มนี้มีอยู่หลายชนิด แต่จะขอกล่าวเพียงชนิดเดียว ได้แก่ ไนเฟดิพีน (Nifedipine) ใช้รักษาความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรายที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ประเภทยา

ไนเฟดิพีน ชนิดแคปซูล 5 มก. และ 10 มก.

มีชื่อทางการค้า เช่น อะดาแลต (Adalat), เนลาพีน (Nelapine), ไนเฟแลต (Nifelat) เป็นต้น

ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ เริ่มจากวันละ 30 มก. แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง หรือวันละ 3 ครั้ง (ถ้าไม่ได้ผล เพิ่มได้สูงสุดวันละ 120 มก.)
ในรายที่มีความดันโลหิตขึ้นสูงมาก ให้นำแคปซูลยาขนาด 10 มก. ใช้เข็มเจาะเป็นรู บีบตัวยา (เป็นของเหลว)
ให้ไหลหยดไว้ใต้ลิ้นผู้ป่วย จะช่วยลดความดันได้ภายใน 15-30 นาที

ผลข้างเคียง

หน้าแดง ออกร้อนวูบวาบ ปวดศีรษะ เท้าบวม คลื่นไส้ ชีพจรเต้นเร็ว

ข้อควรระวัง

1. ยานี้มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดแดงส่วนปลายขยายตัว จึงอาจทำให้มีผลข้างเคียง คือ อาการหน้าแดง
ออกร้อนวูบวาบ ปวดศีรษะ เท้าบวม
2. อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ชีพจรเต้นเร็ว ความดันตก ท้องผูก
3. อาจทำให้ภาวะหัวใจล้มกำเริบ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้ม
4. หลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงที่ให้นมบุตร และคนที่แพ้ยานี้

ข้อห้ามใช้

ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้ม, หญิงตั้งครรภ์, หญิงที่ให้นมบุตร (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)