มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
รีเซอร์พีน (Reserpine)
 
 

สรรพคุณ

เป็นยาที่ดัดแปลงมาจากสารรอวอลเฟีย (rauwolfia) ในรากต้นระย่อม นำมาใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงมาแต่นานแล้ว และมีราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับยากลุ่มใหม่ ๆ ยานี้ออกฤทธิ์ต้านประสาทซิมพาเทติกส่วนปลาย ใช้รักษาโรคความดันโลหิต ในรายที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

ประเภทยา

ชนิดเม็ด 0.1 มก. และ 0.25 มก.

มีชื่อทางการค้า เช่น รีเซอร์พีน, เซอร์พาซิล (Serpasil)

ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ เริ่มจากครั้งละ 0.05 มก. วันละครั้ง ก่อนนอน (ถ้าไม่ได้ผล เพิ่มได้สูงสุด วันละ 0.25 มก.) อาจใช้เดี่ยว ๆ
หรือใช้ร่วมกับไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ ก็ได้

ผลข้างเคียง

ง่วงซึม คัดจมูก แผลในกระเพาะอาหาร ซึมเศร้า

ข้อควรระวัง

1. อาจทำให้ง่วงซึม คัดจมูก เป็นแผลในกระเพาะอาหาร
2. ถ้าใช้ในขนาดสูง อาจทำให้มีอาการซึมเศร้า
3. อาจทำให้เจริญอาหาร น้ำหนักขึ้น
4. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะ/แผลเพ็ปติก หรือ มึภาวะซึมเศร้า (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)