มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ไดอาซีแฟม (Diazepam)
 
 

สรรพคุณ

1. ช่วยกล่อมประสาท ลดความตึงเครียด ตื่นเต้นใจสั่น คลายกังวล รวมทั้งใช้รักษาโรคที่เกิดจากความเครียด
(เช่น ปวดศีรษะจากความเครียด, ไมเกรน, กลุ่มอาการลำไส้ไวต่อสิ่งเร้า, อาหารไม่ย่อย เป็นต้น)
2. ช่วยให้นอนหลับ ถ้าใช้ขนาดสูง
3. ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ถือเป็นยาคลายกล้ามเนื้อที่มีฤทธิ์อ่อน
4. ใช้แก้อาการชักจากไข้สูง และอาการชักจากสาเหตุอื่น ๆ
5. ใช้ป้องกันอาการชักจากไข้สูง

ประเภทยา

ชนิดเม็ด หรือแคปซูล 2 มก., 5 มก. และ 10 มก.
ชนิดฉีด 10 มก. บรรจุในหลอด 2 มล.
ชนิดเหน็บทวาร 5 มก.ต่อหลอด

มีชื่อทางการค้า เช่น ไดอะซีแพม, ไดอะพีน (Diapine), สะเตโซลิด (Stesolid), วาเลียม (Valium)

ขนาดและวิธีใช้

1. ใช้กล่อมประสาท หรือคลายกล้ามเนื้อ ผู้ใหญ่ วันละ 4-40 มก., เด็ก วันละ 3-10 มก., ผู้สูงอายุวันละ 2-5 มก.
แบ่งให้วันละ 1-2 ครั้ง ถ้าให้ 1 ครั้ง ควรให้ก่อนนอน ถ้าให้ 2 ครั้ง แบ่งให้ตอนเช้า 1/3 และก่อนนอน 2/3
2. ใช้ช่วยให้นอนหลับ ผู้ใหญ่ ครั้งละ 5-20 มก. เด็กครั้งละ 2-10 มก. กินเวลาต้องการนอนหลับ หรือฉีดครั้งละ
5-10 มก. เข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าหลอดเลือดดำช้า ๆ ประมาณ 1 มล. ต่อนาที
3. ใช้แก้ชัก ผู้ใหญ่ ฉีดครั้งละ 5-10 มก. เด็กฉีดครั้งละ 0.3-0.5 มก. ต่อน้ำหนัก 1 กก. (สูงสุดไม่เกิน 10 มก.)
เข้าหลอดเลือดดำช้า ๆ ประมาณ 1 มล. ต่อนาที หรือเหน็บทางทวารหนัก โดยใช้ชนิดเหน็บ ขนาด 5 มก.
(สำหรับคนอายุต่ำกว่า 3 ปี) หรือ 7.5-10 มก. (สำหรับคนอายุมากกว่า 3 ปี) ถ้าไม่มีชนิดเหน็บ ให้ใช้ชนิดฉีด
โดยใส่กระบอกฉีดยา (ไม่ต้องใส่เข็ม) ฉีดเข้าทวารหนัก ให้ก้นยกสูง และบีบก้นไว้ 2-3 นาที ทั้งวิธีฉีดเข้า
หลอดเลือดดำ และการเหน็บทางทวารหนัก ให้ใช้น้ำยาล้วน ไม่ต้องผสมน้ำ หรือน้ำเกลือให้เจือจาง และ
สามารถให้ซ้ำได้ ทุก 8 ชั่วโมง
4.ใช้ป้องกันอาการชักจากไข้สูง ให้กินขนาดครั้งละ 0.2-0.25 มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ขณะมีไข้สูงทุก 8
ชั่วโมง ในรายที่กินไม่ได้ให้เหน็บทางทวารหนัก ตามขนาดและวิธีใช้ ดังกล่าวในข้อ 3 ขณะมีไข้สูงให้เหน็บทุก
8 ชั่วโมง จนกว่าไข้จะลง วิธีนี้อาจแนะนำให้ผู้ปกครองปฏิบัติเองที่บ้าน สำหรับเด็กที่มีประวัติชักจากไข้สูง และ
ไม่ได้กินฟีโนบาร์บิทาลกันชักอยู่เป็นประจำทุกวัน

ผลข้างเคียง

ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม มีนงง เดินเซ กินนาน ๆ อาจติดยาได้

ข้อควรระวัง

1. อาจทำให้ง่วงซึม มึนงง คลื่นไส้ ท้องผูก มีผื่นที่ผิวหนัง ตามัว เห็นภาพซ้อน ความดันต่ำ หรือแพ้ยา (มีผื่นคัน)
2. ถ้าใช้ในขนาดสูง อาจทำให้เดินเซ พูดลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ควรให้ใน
ขนาดต่ำ ๆ ก่อนเพื่อลดผลข้างเคียง (เช่น เดินเซ หกล้ม) แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนได้ผลและปลอดภัย
3. ถ้าใช้ในขนาดสูงและนาน ๆ อาจทำให้ติดยาได้
4. อาจทำให้การทำงานของตับและไตผิดปกติ ควรระมัดระวัง ถ้าใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ หรือโรคไต
5. ไม่ควรใช้ร่วมกับบาร์บิทูเรต หรือเหล้า อาจทำให้ง่วงซึมหรือหลับได้
6. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคลมชัก, ทารกแรกเกิด, มารดาที่ให้นมบุตร
7. ระมัดระวังการใช้ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ทรุดโทรม โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ อาจทำให้
กล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง หยุดหายใจได้ ถ้าพบอาการดังกล่าว ให้รีบช่วยหายใจ (โดยการเป่าปาก หรือใช้
เครื่องช่วยหายใจ) จนกว่ายาจะหมดฤทธิ์

ข้อห้ามใช้

ผู้ป่วยต้อหิน, ไมแอสทีเนียเกรวิส, หญิงตั้งครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)