มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ยาทางจิตประสาท (Transquilizer)
 
 

สรรพคุณ

ใช้รักษาโรคทางจิตประสาท

- ไดอะซีแพม
- อะมิทริปไทลีน