มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
อัลเบนดาโซล (Albendazole)
 
 

สรรพคุณ

     1. ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวตืด

     2. ใช้รักษาพยาธิตัวจี๊ด

     3. ใช้รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

ประเภทยา

     ชนิดเม็ด 200 มก.

     ชนิดน้ำ 200 มก.ต่อช้อนชา

     มีชื่อทางการค้า เช่น อัลเบน (Alben), อัลซอล (Alzol), ซีเบน (Zeben), เซนเทล (Zentel)

ขนาดและวิธีใช้

     1. พยาธิไส้เดือน เส้นด้าย ปากขอ แส้ม้า ผู้ใหญ่ และเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ครั้งละ 2 เม็ด (2 ช้อนชา) ครั้งเดียว เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ครั้งละ 1 ช้อนชา ครั้งเดียว ชนิดเม็ด อาจใช้วิธีบดผสมน้ำ หรือเคี้ยวก่อนกลืน หรือกลืนทั้งเม็ดก็ได้

     2. พยาธิตัวตืด ใช้ขนาดเดียวกัน วันละครั้ง 3 วันติดต่อกัน อีก 10-21 วันต่อมา กินซ้ำอีกชุด

     3. พยาธิตัวจี๊ด ผู้ใหญ่ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง นาน 14-21 วัน

     4. พยาธิใบไม้ในตับ ผู้ใหญ่ ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน

ผลข้างเคียง

     ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน หรือแพ้ยา

ข้อควรระวัง

     1. มีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน

     2. ถ้าใช้นานวัน อาจทำให้ตับอักเสบ หรือผมร่วง เมื่อหยุดยาก็จะดีขึ้น

     3. ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ คนที่เป็นตับอักเสบ หรือมีประวัติแพ้ยานี้

ข้อห้ามใช้

     ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ คนที่เป็นตับอักเสบ หรือมีประวัติแพ้ยานี้ (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)