มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ปิเปอร์ราซีน (Piperazine)
 
 

สรรพคุณ

ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือน และพยาธิเส้นด้าย

ประเภทยา

ชนิดเม็ด 500 มก.
ชนิดน้ำเชื่อม 500 มก. ต่อช้อนชา

มีชื่อทางการค้า เช่น ยาถ่ายพยาธิน้ำเชื่อมขององค์การเภสัขกรรม, แอนตีพาร์ (Antepar), เวอร์เมกซ์ (Vermex)

ขนาดและวิธีใช้

1. ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือน
ผู้ใหญ่ ให้วันละ 3.5 กรัม (7 เม็ด)
เด็ก ให้วันละ 70 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. หรือให้ตามน้ำหนักตัว ดังนี้
ต่ำกว่า 11 กก. วันละ 1 ช้อนชา
11-18 กก. วันละ 2 ช้อนชา (เม็ด)
19-25 กก. วันละ 3 ช้อนชา (เม็ด)
26-32 กก. วันละ 4 ช้อนชา (เม็ด)
33-39 กก. วันละ 5 ช้อนชา (เม็ด)
40-46 กก. วันละ 6 ช้อนชา (เม็ด)
มากกว่า 47 กก. ให้ขนาดเท่าผู้ใหญ่
โดยให้กินวันละครั้ง หลังอาหารเช้า หรือก่อนนอนติดต่อกัน 2 วัน
2. ใช้ถ่ายพยาธิเส้นด้าย
ผู้ใหญ่ ให้วันละ 2 กรัม (4 เม็ด)
เด็ก ให้วันละ 40 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. หรือให้ตามน้ำหนักตัวดังนี้
ต่ำกว่า 7 กก. วันละ 1/2 ช้อนชา
7-15 กก. วันละ 1 ช้อนชา (เม็ด)
16-22 กก. วันละ 1 1/2 ช้อนชา (เม็ด)
23-30 กก. วันละ 2 ช้อนชา (เม็ด)
31-40 กก. วันละ 3 ช้อนชา (เม็ด)
มากกว่า 40 กก. ให้ขนาดเท่าผู้ใหญ่
โดยให้กินวันละครั้ง หลังอาหารเช้าหรือก่อนนอน ติดต่อกัน 7 วัน และควรกินซ้ำอีกครั้งในอีก 1 สัปดาห์ต่อมา

ผลข้างเคียง

ถ้ากินเกินขนาด อาจทำให้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ถ้ากินเกินขนาดมาก ๆ อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก หมดสติได้

ข้อควรระวัง

1. ไม่ค่อยมีผลข้างเคียง แต่ถ้ากินเกินขนาด อาจทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ถ้าเป็นรุนแรงอาจทำให้ปวดศีรษะ
วิงเวียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก หมดสติได้
2. ควรระวังในการใช้ในหญิงมีครรภ์ และคนที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จี-6-พีดี

ข้อห้ามใช้

คนที่เป็นโรคไตวาย โรคตับหรือลมบ้าหมู (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)