มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
อะม็อกซีซิลิน (Amoxicillin)
 
 

สรรพคุณ

เป็นยาพวกเดียวกับแอมพิซิลลิน (Ampicillin) ซึ่งสังกัดอยู่ในกลุ่มเพนิซิลลิน เนื่องจากยานี้ดูดซึมทางลำไส้ได้ดีกว่า ใช้ขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของแอมพิซิลลิน รวมทั้งใช้กินหลังอาหารได้ จึงนิยมใช้ยานี้แทนแอมพิซิลลินในทุกกรณี
เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้กว้างขวาง ทั้งชนิดแกรมบวก (Gram-positive) และแกรมลบ (Gram-negative) ใช้รักษาโรคติดเชื้อของระบบอวัยวะ ดังต่อไปนี้
1. ทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดที่มีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน คออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ
หลอดลมฝอยอักเสบ ปอดอักเสบ ไซนัสอักเสบ ครู้ปจากแบคทีเรีย
2. หู เช่น หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน
3. ทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ เหงือกอักเสบ แผลอักเสบจากการถอนฟัน
4. ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ หนองใน
5. ผิวหนัง เช่น แผลเปื่อย แผลอักเสบ ฝี ตุ่มหนอง พุพอง

ประเภทยา

ชนิดแคปซูล 250 มก. และ 500 มก.
ชนิดน้ำเชื่อม 125 มก. ต่อช้อนชา และ 250 มก. ต่อช้อนชา

มีชื่อทางการค้า เช่น อะม็อกซิลลิน (Amoxcillin), อะม็อกซี (Amoxy), ไอบิอะม็อกซ์ (Ibiamox) เป็นต้น

ขนาดและวิธีใช้

1. สำหรับโรคติดเชื้อทั่วไป
ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 250-500 มก. ทุก 8 ชั่วโมง หรือวันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร และก่อนนอน
เด็ก ให้วันละ 30-50 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือจะแบ่งให้ตามน้ำหนักตัว โดยให้เป็นชนิดน้ำเชื่อม
(125 มก.ต่อช้อนชา) หรือ ชนิดแคปซูล (250 มก.) ดังนี้
ต่ำกว่า 6 กก. ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง
7-12 กก. ให้ครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง
13-18 กก. ให้ครั้งละ 1 1/2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง
19-35 กก. ให้ครั้งละ 2 ช้อนชา หรือ 1 แคปซูล วันละ 3-4 ครั้ง
มากกว่า 35 กก. ให้ขนาดเท่าผู้ใหญ่
ทั้งหมดนี้ให้กินหลังอาหาร และก่อนนอน เป็นระยะนานประมาณ 5-10 วัน แล้วแต่ชนิดของโรค
(สำหรับบิดชิเกลลาให้นาน 5 วัน, กระเพาะปัสสาวะอักเสบ 3 วัน)
2. สำหรับไทฟอยด์
ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 500 มก. วันละ 4 ครั้ง
เด็ก ให้วันละ 50 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
ให้กินนาน 14 วัน
3. สำหรับโรคหนองใน ให้กินครั้งเดียว 3 กรัม (ขนาด 500 มก. 6 แคปซูล หรือ 250 มก. 12 แคปซูล)
อาจให้โพรเบเนซิด 1 กรัมร่วมด้วย

ผลข้างเคียง

อาจทำให้มีอาการอาเจียน ท้องเดิน หรือแพ้ยาได้

ข้อควรระวัง

1. อาจมีอาการแพ้ เป็นผื่นคัน ลมพิษได้ คนที่แพ้ยานี้ หรือกลุ่มยาเพนิซิลลิน ห้ามใช้ยานี้
2. อาจมีผลข้างเคียง คือ จุกแน่นท้อง ท้องเดิน

ข้อห้ามใช้

ยานี้อาจทำให้มีอาการแพ้แบบเพนิซิลลิน คนที่แพ้ยานี้ห้ามใช้ (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)