มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
เมโทรไนดาโซล (Metronidazole)
 
 

สรรพคุณ

ใช้รักษาโรคบิดอะมีบา , ฝีในตับ , โรคติดเชื้อพยาธิทริโคโมแนส

ประเภทยา

ชนิดเม็ด 200 มก. และ 400 มก.
มีชื่อทางการค้า เช่น ฟลาจิล (Flagyl), คอมโมแนส (Conmonas), เมทราโซล (Metrazole) เป็นต้นชนิดเม็ด
200 มก. และ 400 มก.

ขนาดและวิธีใช้

1. สำหรับการรักษาโรคบิดและฝีในตับ
ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 800 มก. วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารนาน 5 วัน
เด็ก ให้วันละ 35-50 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 2 กรัม) วันละครั้ง นาน 5 วัน สำหรับโรคบิดในลำไส้ และ 1-3 วันสำหรับโรคฝีในตับ
2. สำหรับการรักษาโรคพยาธิทริโคโมแนส
ให้ 2 กรัม ครั้งเดียว

ผลข้างเคียง

ยานี้อาจทำให้คลื่นไส้ อาเจึยน แสบปากและลิ้น

ข้อควรระวัง

อาจทำให้คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน มึความรู้สึกรสปร่า ๆ ในปาก ปากและลิ้นแสบ

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก, หญิงที่ให้นมบุตร, ผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย หรือมีโรคเลือด หรือโรค
ทางสมอง (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)