มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
นอร์ฟล็อกซาซิน (Norfloxacin)
 
 

สรรพคุณ

เป็นยาในกลุ่มควิโนโลน (Quinolones)
ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ชนิดแกรมลบ (Gram-negative bacteria) ได้แก่
1. การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ, ต่อมลูกหมากอักเสบ
เฉียบพลัน, กรวยไตอักเสบ, หนองใน
2. การติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร เช่น อหิวาต์ บิดชิเกลลา

ประเภทยา

ชนิดเม็ด 100 มก., 200 มก. และ 400 มก.

เล็กซินอร์ (Lexinor), จานาซิน (Janacin)

ขนาดและวิธีใช้

1. การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ
ผู้ใหญ่ให้ครั้งละ 400 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน (สำหรับกระเพาะปัสสาวะอักเสบ), 14 วัน (สำหรับกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน), 30 วัน (สำหรับต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน)
2. การติดเชื้อของทางเดินอาหาร
ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 400 มก. วันละ 2 ครั้ง (สำหรับอหิวาต์ และบิดชิเกลลา ให้นาน 3 วัน)
3. หนองใน
ผู้ใหญ่ ให้ 800 มก. ครั้งเดียว

ผลข้างเคียง

ยานี้อาจทำให้คลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้ ปวดข้อ มีผื่นขี้น

ข้อควรระวัง

1. ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย ที่อาจพบได้บ้าง เช่น ผื่นคัน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
2. ห้ามใช้ในคนที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มควิโนโลน เช่น กรดนาลิดิซิก (Nalidixic acid), โอฟล็อกซาซิน
(Ofloxacin), พีฟล็อกซาซิน (Pefloxacin), ไซโพรฟล็อกซาซิน (Cyprofloxacin) เป็นต้น
3. ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะยังขาดข้อมูลยืนยัน ถึงความปลอดภัย

ข้อห้ามใช้

คนที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มควิโนโลน