มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ยาคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxants)
 
 

สรรพคุณ

ใช้บรรเทาอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดหลัง หรือเคล็ดยอก แนะนำให้ เลือกใช้ยาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- เมโทคาร์บามอล
- คาริโซโพรดอล

ผลข้างเคียง

ยาคลายกล้ามเนื้อ อาจทำให้ง่วงนอน มึนงง ตาพร่า คลื่นไส้ได้