มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ฟูโรซีไมด์ (Furocemide)
 
 

สรรพคุณ

1. ใช้ลดอาการบวมจากภาวะหัวใจวาย (หัวใจล้ม) ภาวะไตวาย ตับแข็ง หรือ บวมจากสาเหตุอื่น ๆ
2. ใช้ลดความดันโลหิตสูง เฉพาะในรายที่มีภาวะไตวาย หรือมีอาการบวม ไม่นิยมใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
โดยทั่วไป เนื่องจากมีผลข้างเคียงมากกว่าไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
3. ใช้แก้อาการปอดบวมน้ำ (Pulmonary edema) เช่น หัวใจวาย, การให้น้ำเกลือเร็วและมากเกินไป

ขนาดและวิธีใช้

มีชื่อทางการค้า เช่น ลาซิกซ์ (Lasix), ไดรีน (Dirine), ฟูเรติก (Furetic)

ผู้ใหญ่ กินวันละครั้ง ๆ ละ 1-2 เม็ด, เด็ก 1/2-1 เม็ด หลังอาหารเช้า
ถ้าต้องการออกฤทธิ์เร็ว เช่น หอบจากหัวใจวายหรือปอดบวมน้ำ ให้ใช้ยาฉีดครั้งละ 1-2 หลอด (เด็ก 1/2-1 หลอด)
เข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้าม

ผลข้างเคียง

ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ผื่นคัน ความดันต่ำ ระดับน้ำตาล ไขมัน กรดยูริกในเลือดสูง

ข้อควรระวัง

1. อาจทำให้มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน หูอื้อ หูตึง ผื่นคัน ความดันต่ำ
(หน้ามืดวิงเวียนเวลาลุกนั่ง)
2. ถ้าใช้ในขนาดสูง อาจทำให้ขับปัสสาวะมากเกินไป จนมีอาการขาดน้ำได้
3. ทำให้ระดับน้ำตาล ไขมัน และกรดยูริกในเลือดสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าใช้ในขนาดสูง ควรระวังการใช้ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน เกาต์ หรือมีภาวะไขมันในเลือดสูง
4. ถ้าใช้ในขนาดสูงนาน ๆ ทำให้เสียเกลือโพแทสเซียม ซึ่งทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย แขนขาไม่มีแรง หรือ เป็นตะคริว
ได้ และเพิ่มพิษของยาดิจิทาลิส (Digitalis) เช่น ลาน็อกซิน, ไดจอกซิน ที่ใช้รักษาโรคหัวใจ ดังนั้นควรให้
กินยาที่มีเกลือโพแทสเซียม เช่น ยาน้ำโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCI) หรือ มิสต์พอตซิต (Mist. Pot. Cit.)
1 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง หรือกินส้ม กล้วย ซึ่งมีธาตุโพแทสเซียมให้มาก ๆ ก็ได้
5. ยานี้มีสูตรโครงสร้างคล้ายซัลฟา ไม่ควรใช้ในคนที่แพ้กลุ่มยาซัลฟา
6. ควรระมัดระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์, หญิงที่ให้นมบุตร, ผู้สูงอายุ, ต่อมลูกหมากโต, ผู้ที่มีภาวะตับวาย
หรือไตวาย

ข้อห้ามใช้

ผู้ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ, ภาวะหมดสติจากตับวาย (hepatic coma) (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)