มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ยาแก้อาเจียน (Antiemetics)
 
 

สรรพคุณ

แก้คลื่นไส้ อาเจียน

- ไดเมนไฮดริเนต
- เมโทโคลพราไมด์

นอกจากนี้ ยาแก้แพ้ และอะโทรพีน ก็สามารถใช้ เป็นยาแก้อาเจียนได้