มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ยาป้ายจมูกเอฟีดรีน (Ephedrine nose drop)
 
 

สรรพคุณ

ใช้แก้อาการคัดจมูก

วิธีการใช้ยา

ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำยา ป้ายจมูกเมื่อมีอาการ วันละ 1-2 ครั้ง

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้ป้ายจมูกเกินวันละ 2 ครั้ง และเมื่อทุเลาแล้ว ควรหยุดยา แต่ละครั้งไม่ควรใช้เกินกว่า 3 วัน การใช้บ่อยเกินไป อาจทำให้เยื่อจมูกกลับบวม และแน่นจมูกมากขึ้น