มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome)
 
 

กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม เด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีศีรษะค่อนข้างเล็ก แบน และตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน ปากเล็ก ลิ้นมักยื่นออกมา ตัวค่อนข้างเตี้ย มือสั้น มักมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หรือโรคลำไส้อุดตันตั้งแต่แรกเกิด และภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องและปัญหาหลักคือ ภาวะปัญญาอ่อน

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือ การมีโครโมโซมเกินไป 1 แท่ง คือ โครโมโซมคู่ที่ 21 มี 3 แท่ง แทนที่จะมี 2 แท่ง ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า TRISOMY 21 มีมากถึง 95% สาเหตุรองลงมาเรียกว่า TRANSLOCATION คือมีโครโมโซมย้ายที่ เช่น โครโมโซมคู่ที่ 14 มายึดติดกับคู่ที่ 21 เป็นต้น พบได้ 4% ส่วนสาเหตุที่พบได้น้อยที่สุดคือมีโครโมโซมทั้ง 46 และ 47 แท่งในคนๆ เดียว พบได้เพียง 1% เท่านั้นเรียกว่า MOSAIC (จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2547 โดย น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์)

กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome)
การตรวจปัสสาวะเพื่อหาอาการ Down Syndromeในครรภ์
ทำอย่างไรถ้าลูกเป็นดาวน์ซินโดรม
สาเหตุของความพิการทางสติปัญญา
แม่อายุมากไม่ใช่ปัจจัยลูกดาวน์ซินโดรม
ดาวน์ซินโดรม ปัญญาอ่อนที่พัฒนาได้
ดาวน์ซินโดรมกับมะเร็ง
ปัญญาอ่อน ดาวน์ซินโดรม(โรคที่เกิดจากมีแถบพันธุกรรมเกิน)
แนะสตรีตั้งครรภ์อายุมาก ตรวจคัดกรองทารกดาวน์ซินโดรม
ความโชคดีในดาวน์ซินโดรม