มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
คาร์ปัล ทันเนล (Carpal Tunnel Syndrome)
 
 

       กลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับที่ช่องกระดูกข้อมือ หรือ กลุ่มอาการคาร์ปัล ทันเนล (อังกฤษ: Carpal Tunnel Syndrome) เป็นอาการเจ็บป่วยชนิดนึงที่ทำให้มือหมดความรู้สึกและรู้สึกปวดในข้อมือ เนื่องจากมีการกดทับเส้นประสาทมีเดียนซึ่งทอดแนวยาวตั้งแต่แขนมาจนถึงนิ้วมือ อาการปวดนี้สามารถลุกลามมาถึงคอซึ่งนับเป็นอาการที่รุนแรงมาก

สาเหตุ

       เกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ กันบ่อย ๆ นาน ๆ เช่นการพิมพ์ งานถัก การใช้เครื่องมือที่มีการสั่นติดต่อกันหลายชั่วโมง รวมถึงการใช้กดและลากเมาส์เป็นระยะเวลานาน ๆ การที่ทำอะไรซ้ำ ๆ กันนาน ๆ โดยไม่ได้พักจะทำให้เกิดอาการอักเสบได้ที่กล้ามเนื้อช่วงข้อต่อซึ่งเชื่อมต่อกันโดยประสาทส่วนกลาง ซึ่งประสาทบริเวณข้อมือนี้เรียกว่า “carpal tunnel” ซึ่งล้อมรอบด้วยกระดูกและเอ็นที่ไขว้กัน ซึ่งอาการอักเสบเกิดขึ้นจากการหดรัดตัวของเส็นเอ็นนั่นเอง โรคนี้อาจจะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนตามมาได้โดยเฉพาะผู้ที่ต่อมไทรอยด์มีปัญหา, เบาหวาน และโรคกล้ามเนื้อและข้ออักเสบ จะมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ การรักษาสำหรับนักพิมพ์อาจจะทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ที่พักข้อมือหรือถุงมือที่ออกแบบมาตามหลักสรีรศาสตร์ แต่ถ้ารุนแรงถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัด ก็จะต้องตัดเส้นเอ็นบางส่วนเพื่อจะลดความแน่นของเส้นเอ็น (ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia)

 

 

โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome (CTS))
การป้องกัน Carpal Tunnel Syndrome (CTS)
เทคนิดการผ่าตัดแผลเป็นน้อย ในโรคพังผืดรัดเส้นประสาทฝ่ามือ (Minimal Scar Surgery Technique In CTS)