มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
'ท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพันธุกรรมมะเร็งลำไส้หรือไม่'
 
 
                                             

                                                   

      เป็นที่ทราบชัดเจนทั้งทางทฤษฎีที่พิสูจน์ได้ และในชีวิตจริงที่พบเห็นซ้ำซากก็คือปัญหามะเร็งที่พบสืบทอดกันมาในครอบ ครัวเดียวกัน หลาย ๆ ชั่วคนจึงมีการเรียนการสอนกันมาว่า มะเร็งหลายประเภทสืบทอดทางพันธุกรรมผ่านยีนมะเร็ง (ONCOGENE)แพทย์ที่ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้มาปฏิบัติเรียกว่า “อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพันธุกรรมและมะเร็งในครอบครัว” ดร.นายแพทย์โอบจุฬ  ตราชู  เป็นท่านหนึ่งซึ่งให้ความรู้เชิงทดสอบดังนี้

ท่านทราบหรือไม่ว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างไร

      • เกิดได้ทั้งทางพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ท่านอาจมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ ใหญ่เพิ่มขึ้น ถ้ามีญาติพี่น้องในครอบครัว เป็นโรคนี้

      • สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ในครอบครัวจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง

      • สามารถก่อโรคได้ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 25 ปี

      • สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากพบ โรคในระยะเริ่มแรกท่านจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หากท่านมีประวัติ ดังนี้เมื่อญาติสายตรงของท่าน เช่น บิดา มารดา พี่น้อง มีประวัติดังนี้


      • มีประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 45 ปี จำนวน 1 คน

      • มีประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 60 ปี จำนวน 2 คนเมื่อสมาชิกในครอบครัวของท่าน เช่น     ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้อง มีประวัติดังนี้

      • มีประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำนวน 3 คนขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม

      • มีประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ร่วมกับ โรคมะเร็งอื่น ๆ เช่น โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก โรคมะเร็งตับอ่อน โรคมะเร็งลำไส้เล็ก โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ โรคมะเร็งสมอง โรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นจำนวนหลายคน

      • ถึงแม้ว่าจะไม่พบประ วัติการป่วยของสมาชิกในครอบครัว แต่เมื่อท่านมีอายุมากกว่า 50 ปี โอกาสความเสี่ยงนั้นจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีอาการร่วมดังนี้ ท้องผูกสลับกับท้องเสีย ซีดไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเพลีย ผอมลง น้ำหนักลด เบื่ออาหาร และเมื่อคลำไปที่บริเวณท้องจะพบก้อนเนื้อถ้าสมาชิกในครอบครัวของท่านมีประวัติ ดังกล่าวนี้ท่านควรทำอย่างไรหากไม่แน่ใจในโอกาสความเสี่ยงของตน การเข้ารับคำปรึกษากับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคพันธุกรรมและโรคมะเร็งในครอบครัวจะช่วยท่านได้ แพทย์จะทำการซักถามถึงประวัติของสมาชิกในครอบครัวของท่านโดยละเอียด และทำการประเมินความเสี่ยงของท่านว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
    
      ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับหลังจากการมารับคำปรึกษาและแนะนำจากอายุรแพทย์โรคพันธุกรรมและมะเร็งในครอบครัว
     
      • ท่านจะมีความรู้สึกสบายใจ ลดความกังวลในการครุ่นคิด สง สัยว่าตนเองจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่
      
      • ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการตรวจคัดกรอง และการตรวจเช็กสุขภาพ ในวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง โดยไม่ต้องกังวลถึงการเลือกตรวจ

      • ท่านจะได้ทราบถึงอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ของตนเองและคนที่   ท่านรัก รวมถึงสมาชิกทุกท่านในครอบครัว

      • หากท่านได้ทำการตรวจคัดกรอง และพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ ท่านยังคงสามารถยืนหยัดเป็นกำลังที่สำคัญในการดูแลครอบครัวต่อไป ได้เหมือนบุคคลปกติ

ข้อมูลจาก ดร.นายแพทย์โอบจุฬ  ตราชู อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพันธุกรรมและมะเร็งในครอบครัว ศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลพญาไท 1 / http://www.phyathai.com

นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์