มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
สมองดี ด้วยสูตร 3 ประการ
 
 
     คนเราเกิดมามีเซลล์สมองประมาณ 1 แสนล้านตัว เดิมเชื่อกันว่าหลังจากนั้นเซลล์สมองมีแต่จะล้มหายตายจากไป ไม่มีการเพิ่มขึ้น แต่ตอนหลังนี้พบว่าไม่จริงแล้ว เซลล์สมองเกิดขึ้นใหม่ได้

     เซลล์แม่ที่เรียกว่าสเต็มเซลล์ที่เที่ยวไปงอกเป็นเซลล์ของอวัยวะต่างๆ ไปงอกเป็นเซลล์สมองได้ด้วย

     ใครๆ ก็อยากให้สมองดี และคงมีวิธีต่างๆ มากมาย ในที่นี้จะเสนอสูตร 3 ประการ ที่ทำให้สมองดี แต่ขอย้ำว่าไม่ได้มี 3 วิธีนี้เท่านั้น 3 วิธีนี้คือ

     1. ใช้สมองเสมอๆ คนที่หยุดเรียนรู้ หยุดคิด สมองจะเสื่อมโดยรวดเร็ว เช่น คนที่เกษียณอายุแล้วหยุดกิจกรรมต่างๆ หมด คงที่หยุดอย่างนี้ใช่แต่สมองจะเสื่อมเร็วเท่านั้น แต่จะตายเร็วด้วย ข้าราชการหลายคนตายเมื่ออายุ 61-62 ปี เพราะเมื่อหยุดคิด ก็คงจะส่งสัญญาณไปบอกร่างกายว่าไม่จำเป็นต้องอยู่แล้ว

     2. ออกกำลังกายเป็นประจำ คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ไมโตคอนเดรียในเซลล์สมองเพิ่มขึ้น ไมโตคอนเดรียเปรียบเสมือนห้องส่งพลังงาน เมื่อมีการส่งพลังงานให้เซลล์สมองเพิ่มขึ้น ทำให้สมองเสื่อมช้าลง หรือมีเซลล์สมองใหม่งอกเพิ่มขึ้นด้วย การออกกำลังกายยังเพิ่มภูมิคุ้มกันทำให้เป็นโรคติดเชื้อและมะเร็งน้อยลง

     3. เจริญสติ การเจริญสติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง ทั้งทางโครงสร้างและหน้าที่ ทำให้ส่วนต่างๆ ของสมองทำงานบรรสานสอดคล้องบูรณาการกัน เหมือนเครื่องดนตรีทุกชิ้นเล่นเพลงเดียวกัน ทำให้เกิดความสุข และสมองดี

     นี้คือสูตร 3 ประการ ที่ทำให้สมองดี ที่ท่านสามารถลองดูได้ด้วยตนเอง สมองดีไม่ได้ดีแต่สมองแต่อย่างอื่นๆ ก็พลอยดีไปด้วย

     นพ.ประเวศ วะสี

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 397