มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
5 วิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า
 
 
     ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนเราผูกพันกับเจ้าเครื่องอำนวยความสะดวกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่รู้ตัว แต่คงไม่ปฏิเสธว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ช่วยทำให้ชีวิตประจำของเราง่ายและสะดวกขึ้น

     ดังนั้นนอกจากเราจะต้องรู้จักวิธีการใช้งานแล้ว หากเกิดอันตรายจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการถูกไฟรั่วหรือไฟดูดที่ถูกต้องด้วย ดังนี้

     1. อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าจนได้รับอันตรายไปด้วย

     2. รีบหาทางตัดกระแสไฟฟ้าโดยฉับไว จะด้วยการถอดปลั๊กหรือสับสะพานไฟก็ได้

     3. ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ไม้แห้ง เชือกที่แห้ง สายยาง ถุงมือยาง หรือผ้าแห้งพันมือให้หนา แล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็วที่สุด หรือเขี่ยสายไฟให้หลุดออกจากตัวผู้ประสบเหตุ

     4. หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง ให้พยายามหลีกเลี่ยงแล้วรีบแจ้งการไฟฟ้าฯ ให้เร็วที่สุด

     5. กรณีที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในบริเวณที่มีน้ำขัง อย่าลงไปในน้ำ ต้องหาทางเขี่ยสายไฟฟ้าออกให้พ้นหรือตัดกระแสไฟฟ้าก่อน จึงค่อยไปช่วยผู้ประสบอันตราย

     วิธีการช่วยเหลือที่ได้นำมาฝากกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และระมัดระวังเป็นพิเศษ

     สิ่งสำคัญอีกสิ่งที่ควรระลึกอยู่เสมอก็คือ การใช้งานอย่างมีสติด้วยความไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 153