มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ตรวจสุขภาพลึกเข้าไป'MRI'เห็นข้างในรู้ทันโรค
 
 
      ปกติแล้วคนทั่วไปจะตรวจสุขภาพกันปีละหน ส่วนใหญ่ก็จะเช็คน้ำหนัก ส่วนสูง ความดัน เลือด ปัสสาวะ และเอ็กซเรย์ปอด ถือเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช็คภาพรวมจากผลตรวจ เพื่อเป็นแนวทางบอกความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น ไต เบาหวาน หรือในการเอ็กซเรย์ปอดก็เพื่อตรวจดูสภาพปอดว่ามีจุดมีก้อนผิดปกติหรือไม่ ทว่าตรวจกี่ปีก็ปกติดีไปหมด จะวางใจได้จริงหรือ ในเมื่อร่างกายส่วนอื่นมิได้ถูกเอ็กซเรย์เหมือนปอด?

      ข้อสงสัยข้างต้น นำมาซึ่งการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมเครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging) ที่ รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ พร้อมอธิบายการทำงานเครื่องและประโยชน์จากการตรวจ ซึ่งแพทย์หญิงวิวรรณ นิติวรางกูร กรรมการบริษัท รัชวิภา เอ็มอาร์ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด เผยว่า    
  
      "เครื่อง MRI ใช้ตรวจอวัยวะภายในของร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ แล้วนำสัญญาณที่ได้มาประมวลผลในคอมพิวเตอร์ ไม่มีอันตรายและไม่ได้รับการเจ็บปวด ไม่มีรังสี โดดเด่นในการแสดงผลตรวจอวัยวะภายในที่เป็นเนื้อเยื่อ แยกได้ชัดระหว่างเนื้อเยื่อที่ปกติและผิดปกติ เช่น สมอง ตับ หลอดเลือด กระเพาะ ลำไส้ หรือเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าการตรวจด้วยเครื่อง CT Scan (โดย CT Scan เป็นตัวเอกในเรื่องกระดูกและข้อต่อมากกว่า)"

      พญ.วิวรรณ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพว่า "ปัจจุบันผู้ที่เข้ารับการตรวจด้วยเครื่อง MRI ที่ศูนย์ฯแห่งนี้ มักมาด้วยเหตุฉุกเฉิน ป่วยเป็นโรคแล้ว แพทย์เจ้าของไข้ส่งมาตรวจเพื่อวินิจฉัยระยะของโรคแล้วนำภาพหรือผลตรวจกลับไปประกอบการรักษาต่อ ขณะที่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ มาเข้าตรวจโดยที่ยังไม่ป่วย และเชื่อว่าการตรวจสุขภาพพื้นฐานนั้นไม่เพียงพอ ไม่เห็นภาพส่วนสำคัญอื่นๆ ซึ่งพญ.วิวรรณ มองว่า เป็นเหมือนการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ ความผิดปกติภายในร่างกาย ยิ่งรู้เร็ว รักษาไว โอกาสหายมีสูง"

      เครื่อง MRI สามารถตรวจเห็นได้ทุกส่วนของร่างกายในครั้งเดียว แต่สามารถเลือกรับผลตรวจเฉพาะส่วน หรือทั้งตัวก็ย่อมได้ ใช้เวลาไม่นาน ส่วนขั้นตอนการตรวจและใครที่ควรตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI เพิ่มเติมนั้น พญ.วิวรรณ พร้อมบอกเล่าผ่านทางคลิปวีดีโอ.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์