มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ไม่รู้อาจเชย! "ความมั่นคงทางอาหาร"
 
 

     ความมั่นคงทางอาหาร หรือ Food Security หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงอาหารของประชากร หากประชากรชาติใดมีคนขาดอาหารเพราะไม่มีศักยภาพในการหาชื้ออาหารมาบริโภคมากเท่าใด จะเกิดเป็นความไม่มั่นคงทางอาหาร (Food Insecurity)

     ในรอบหลายปีที่ผ่านมานี้ เราอาจได้ยินเรื่องนี้กับหนาหูมากขึ้นเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของอากาศทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ไหนจะการปรับพื้นที่การเกษตรหลายแห่งให้กลายเป็นเมืองหรือโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันแพง ซึ่งทำให้เกษตรกรในหลายประเทศทั่วโลกปรับการเพาะปลูกเพื่อรองรับการบริโภคเป็นรองรับการแปรรูปเพื่อเชื้อเพลิง อาหารจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรทั้งโลกและมีราคาแพงขึ้น

     ฉะนั้น นอกจากหลายประเทศในทวีปแอฟริกาที่ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารมายาวนานแล้ว ประเทศในทวีปเอเซียก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ด้วย โดยสังเกตจากราคาข้าวถีบตัวสูงขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้ว และปัญหานี้ก็เริ่มคืบคลานครอบคลุมไปทั่วโลก

     จากดัชนีราคาอาหารของธนาคารโลก (World Bank's food price index) รายงานว่าราคาอาหารในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ค.ศ.2010 - มกราคม ค.ศ.2011 สูงขึ้นถึง 15 เปอร์เซ็นต์ (ต่ำกว่าปี ค.ศ.2008 ซึ่งอาหารมีราคาสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเพียง 3 เปอร์เซ็นต์)

     อาหารที่มีราคาสูงได้แก่ ข้าว ข้าวโพด แป้งสาลี น้ำตาล และน้ำมันเพื่อการบริโภค

     รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

ที่มา : นิตสารชีวจิต ฉบับ 304 มิถุนายน 2554