มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
อยู่ใกล้เพื่อนแข็งแรง พาร่างกายฟิต
 
 

     สำหรับคนที่เริ่มดูแลสุขภาพ นอกจากใส่ใจเรื่องอาหารและการออกกำลังกายแล้ว การอยู่ใกล้คนรักสุขภาพก็ช่วยให้เราร่างกายแข็งแรงขึ้นได้

     ข้อเท็จจริงนี้ยืนยันโดย ไคลี่ บอลล์ นักวิจันจากมหาวิทยาลัยเดกิน (Deakin University) ประเทศออสเตรเลีย ที่สำรวจสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้หญิง 3,610 อายุระหว่าง 18 - 46 ปี พบว่า ผู้หญิงที่มีคนแวดล้อามเป็นผู้รักสุขภาพ ขยันออกกำลังกาย และมีร่างกายแข็งแรงจะหันมาใส่ใจสุขภาพและเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงทั่วไป

     ไคลี่กล่าวว่า "ผลการสำรวจทำให้เราทราบว่า การได้อยู่ในสังคมที่ดีและอยู่ท่ามกลางคนรักสุขภาพ ช่วยทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ จึงอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพเป็นโรคติดต่อที่แพร่ไปสู่คนรอบข้างได้"

     เพื่อนดี สุขภาพก็ดีค่ะ

ที่มา : นิตสารชีวจิต ฉบับ 298 มีนาคม 2554