มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
โยคะ ฝึกเด็กให้มีสมาธิ เข้มแข็ง ไม่เครียด
 
 

ครูฝึกโยคะเด็ก เชื่อการเล่นโยคะสามารถช่วยเรื่องสมาธิ ทำให้จดจำเนื้อหาสาระการเรียนได้ดี และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับอย่างเต็มอิ่ม

ทั้งนี้ จากการศึกษาของ ครูกิฟท์–อรสิริ ลิ่วมโนมนต์ ผู้ก่อตั้ง Yokidz สถานที่ฝึกโยคะสำหรับเด็ก เผยว่า เด็กทุกวันนี้ชีวิตถูกกดดันจากสิ่งแวดล้อมเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรื่องเรียน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตนคิดว่าเด็กในวัยที่ยังเล็กอยู่ ยังไม่พร้อม ในทางตรงข้ามเด็กควรมีทางเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตนอยากทำมากกว่า และจากการที่ได้สัมผัสกับเด็กเป็นจำนวนมาก ตนมีความเชื่อว่า หากสามารถเข้าถึงโลกของเด็ก ก็จะช่วยหล่อหลอมให้เขาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในสังคมได้ โดยใช้ โยคะเป็นสื่อกลางในการพัฒนาจิตใจของเด็ก เพราะการฝึกโยคะเป็นการสอนให้เด็กฝึกสมาธิ รู้จักลมหายใจเข้าและออกของตนเอง และรู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุล เมื่อเด็กมีสมาธิที่ดี ก็จะส่งผลต่อเนื่องไปยังเรื่องการเรียน ทำให้เด็กอ่านหนังสือแล้วจดจำได้ดี ผิดกับเด็กที่ไม่มีสมาธิ ชอบวอกแวก ต้องอ่านหนังสือหลายรอบกว่าจะเข้าใจ ที่สำคัญคือ เมื่อเด็กรู้จักฝึกสมาธิก่อนนอน ก็จะทำให้เขานอนนิ่งและหลับยาวกว่าปกติ มีจิตใจที่เบิกบาน แจ่มใส เวลาทำอะไรก็จะมีสติ


ครูกิฟท์

ครูกิ๊ฟท์บอกด้วยว่า การเล่นโยคะยังช่วยในเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนง่าย เพราะเมื่อรู้จังหวะลมหายใจเข้าและออกของตัวเอง ก็จะทำให้รู้จักอารมณ์ของตัวเอง และควบคุมอารมณ์ให้นิ่งได้ โดยโยคะเด็กจะมีความแตกต่างจากโยคะผู้ใหญ่ ในเรื่องของการฝึกฝน ที่ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในตัวเด็ก และประยุกต์ท่าโยคะให้มีความสนุกสนาน มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ต้องไม่ให้เด็กทำท่าค้างอยู่ในท่าเดียวนานๆ จะทำให้เด็กเบื่อและไม่อยากเล่น การเล่นโยคะในเด็กควรเริ่มในช่วงอายุระหว่าง 4-12 ปี เพราะเป็นวัยที่สามารถเข้าใจวิธีการควบคุมร่างกายตัวเองให้เข้ากับจังหวะลมหายใจได

ท้ายนี้ครูกิฟท์ยังฝากบอกด้วยว่า เวลานี้ที่อินเดียมีหลักสูตรโยคะในเด็กนักเรียน เพื่อลดเรื่องเครียด เพราะเด็กสมัยนี้ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ถ้าเด็กมีจิตใจที่เข้มแข็ง เข้าใจชีวิต เข้าใจธรรมชาติของโลก เขาก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และโยคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อยๆหล่อหลอมให้เขาเข้มแข็ง โดยที่ไม่ก้าวร้าว มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนรู้การเล่นโยคะในแบบของเด็ก ติดต่อครูกิ๊ฟท์ได้ที่ 08-1702-1717 หรือเว็บไซต์ www.yokidz.net

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ