มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
หัวใจป่วย ทำสมองเสื่อม
 
 
    

เพื่อสุขภาพที่เป็นเลิศ อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง กูรูชีวจิตกล่าวไว้ว่า จำเป็นต้องดูแลสุขภาพในแบบองค์รวม เพราะร่างกายแต่ละส่วนล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน

     ดังเช่นงานวิจัยล่าสุดจาก healthday.com ที่ชี้ให้เห็นว่า หากหัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีมีผลให้สมองหดเล็กลงได้เช่นกัน

     ดร.แองเจลา เจฟเฟอร์สัน และคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาการทำงานของหัวใจในประชากร 1,500 คน อายุเฉลี่ย 61 ปี โดยศึกษาการทำงานของหัวใจและการสูบฉีดเลือดด้วยการสอบถามข้อมูลสุขภาพ และตรวจสภาพสมองโดยการตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

     พบว่าสามในสี่ส่วนของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีภาวะหัวใจสูบฉีดเลือดต่ำ ซึ่งส่งผลให้สมองหดเล็กลง และทำให้มีอายุสมองแก่กว่าคนที่หัวใจฉีดเลือดดีถึงสองปี

     ดร.แองเจลากล่าวว่า "การศึกษาครั้งนี้ได้แยกผู้ป่วยโรคหัวใจออกจากผู้ที่มีภาวะสูบฉีดเลือดไม่ดี ซึ่งทำให้เห็นว่า แม้คนที่ยังไม่แสดงอาการป่วยด้วยโรคหัวใจ เพียงแต่มีภาวะหัวใจสูบฉีดเลือดไม่ดี ร่างกายส่วนอื่นก็ได้รับผลเสีย ดังเช่นการหดเล็กลงของสมอง ซึ่งในอนาคตอาจมีภาวะโรคความจำเสื่อมตามมา"

     ดังนั้น การป้องกันที่ดีคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักปัญจกิจของอาจารย์สาทิส คือ กิน นอน ทำงาน พัฟผ่อน และออกกำลังกาย ร่างกายทุกส่วนจะได้สมบูรณ์พร้อมทั่วกันค่ะ

(ขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารชีวจิต) (ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)