ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
คาถา บทสวดมนต์
คำขานนาค สำหรับพระบวชใหม่ แบบอุกาสะ ใช้สำหรับวัดแบบมหานิกาย (19MB) รายละเอียด
คำขานนาค สำหรับพระบวชใหม่ แบบเอสาหัง ใช้กับวัดแบบธรรมยุต (17MB) รายละเอียด