ฟังธรรมออนไลน์

ไม่เอาน่าอย่าซีเรียส แผ่นที่ 2
ถ้าเห็นแก่ตัวแล้ว ใหญ่เล็กก็ลำบากเหมือนกัน


83