ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อสำราญ ธมฺมธุโร
เสียงธรรมอื่นๆ
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
MP3 - เพื่อการแบ่งปัน เทศน์ธรรม นำทาง หลวงพ่อสำราญ ธมฺมธุโร (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1        พระธรรมคำสอน Download
2        เทศน์ก่อนฉันเช้า 1 Download
3        เทศน์ก่อนฉันเช้า 2 Download
4        เทศน์ก่อนฉันเช้า 3 Download
5        หลวงพ่อให้ศีล Download
6        30 ก.ค. 2550 Download
7        31 ก.ค. 2550 Download
8        01 ส.ค. 2550 Download
9        02 ส.ค. 2550 Download
10        09 ส.ค. 2550 Download
11        11 ส.ค. 2550 Download
12        12 ส.ค. 2550 Download
13        20 ส.ค. 2550 Download
14        26 ส.ค. 2550 Download
15        28 ส.ค. 2550 Download
16        29 ส.ค. 2550 Download
17        31 ส.ค. 2550 Download
18        04 ก.ย.2550 Download
19        07 ก.ย.2550 Download
20        10 ก.ย.2550 Download
21        11 ก.ย.2550 Download
22        17 ก.ย.2550 Download
23        18 ก.ย.2550 Download
24        23 ก.ย.2550 Download
25        04 ต.ค. 2550 Download
26        05 ต.ค. 2550 Download
27        08 ต.ค. 2550 Download
28        09 ต.ค. 2550 Download
29        11 ต.ค. 2550 Download
30        14 ต.ค. 2550 Download
31        15 ต.ค. 2550 Download
32        24 ต.ค. 2550 Download
33        หลวงพ่อให้พร Download
ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (353MB) Download