ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม ห้องแห่งสติ 5
เสียงธรรมอื่นๆ
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
MP3 - เพื่อการแบ่งปัน ห้องแห่งสติ 5 โดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1        ตื่นรู้ที่ภูหลง ตอนที่ 1 Download
2        ตื่นรู้ที่ภูหลง ตอนที่ 2 Download
3        ตื่นรู้ที่ภูหลง ตอนที่ 3 Download
4        ตื่นรู้ที่ภูหลง ตอนที่ 4 Download
5        ตื่นรู้ที่ภูหลง ตอนที่ 5 Download
6        ตื่นรู้ที่ภูหลง ตอนที่ 6 Download
7        ตื่นรู้ที่ภูหลง ตอนที่ 7 Download
8        สู่แสงธรรม ตอนที่ 1 Download
9        สู่แสงธรรม ตอนที่ 2 Download
10        สู่แสงธรรม ตอนที่ 3 Download
11        สู่แสงธรรม ตอนที่ 4 Download
12        สู่แสงธรรม ตอนที่ 5 Download
13        สู่แสงธรรม ตอนที่ 6 Download
14        สู่แสงธรรม ตอนที่ 7 Download
15        วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 1 Download
16        วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 2 Download
17        วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 3 Download
18        วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 4 Download
19        วิปัสสนาญาณ ตอนที่ 5 Download
ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (428MB) Download