ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม ห้องแห่งสติ 4
เสียงธรรมอื่นๆ
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
MP3 - เพื่อการแบ่งปัน ห้องแห่งสติ 4 โดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก 1 Download
2 หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก 2 Download
3 หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก 3 Download
4 หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก 4 Download
5 หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก 5 Download
6 ธรรมนำสติภาวนา 1 Download
7 ธรรมนำสติภาวนา 2 Download
8 ธรรมนำสติภาวนา 3 Download
9 ธรรมนำสติภาวนา 4 Download
10 ธรรมนำสติภาวนา 5 Download
11 ธรรมนำสติภาวนา 6 Download
12 ธรรมนำสติภาวนา 7 Download
13 อัศจรรย์ในพระธรรมดา Download
14 แด่เธอผู้รู้สึกตัว 1 Download
15 พลิกโลกเหนือความคิด Download
16 ความรู้สึกตัว Download
17 แด่เธอ ผู้รู้สึกตัว 2 Download
18 ดินแดนกัลปพฤกษ์ 1 Download
19 ดินแดนกัลปพฤกษ์ 2 Download
20 ดินแดนกัลปพฤกษ์ 3 Download
21 พี่น้องผู้แสวงหา 1 Download
22 พี่น้องผู้แสวงหา 2 Download
23 จดหมายถึงเพื่อน(ทำอย่างไรจึงจะหายกลุ้มใจ) 1 Download
24 จดหมายถึงเพื่อน(ทำอย่างไรจึงจะหายกลุ้มใจ) 2 Download
25 จดหมายถึงเพื่อน(ทำอย่างไรจึงจะหายกลุ้มใจ) 3 Download
26 จดหมายถึงน้องขวัญ(สติปัฏฐานสี่) 1 Download
27 จดหมายถึงน้องขวัญ(สติปัฏฐานสี่) 2 Download
28 พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด 1 Download
29 พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด 2 Download
ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (682MB) Download