ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม ห้องแห่งสติ 3
เสียงธรรมอื่นๆ
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
MP3 - ธรรมบรรณาการ ห้องแห่งสติ 3 โดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 อภัยทาน (ท่านปิยโสภณ) Download
2 ความสุข 5 ขั้น (พระพรหมคุณาภรณ์) Download
3 หยุดใจให้ไร้อยาก ตอนที่ 1 (พระอาจารย์ สุรศักดิ์ เขมรํสี) Download
4 หยุดใจให้ไร้อยาก ตอนที่ 2 (พระอาจารย์ สุรศักดิ์ เขมรํสี) Download
5 ความรักที่แท้จริง (ท่านชยสาโร ภิกขุ) Download
6 พี่น้องผู้แสวงหา ตอนที่ 1 (อ.ศุภวรรณ กรีน) Download
7 พี่น้องผู้แสวงหา ตอนที่ 2 (อ.ศุภวรรณ กรีน) Download
8 มรรคสามัคคี (หลวงพ่อชา สุภัทฺโท) Download
9 เหนือเวทนา (หลวงพ่อชา สุภัทฺโท) Download
10 ความรู้สึกตัว (หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ) Download
11 แด่เธอผู้รู้สึกตัว (หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ) Download
12 วิมุติธรรมคำกลอน ตอนที่ 1 (คุณภัทร คชภูติ) Download
13 วิมุติธรรมคำกลอน ตอนที่ 2 (คุณภัทร คชภูติ) Download
14 พระคุณแม่ ตอนที่ 1 (อ.ทองคำ ศรีโยธิน) Download
15 พระคุณแม่ ตอนที่ 2 (อ.ทองคำ ศรีโยธิน) Download
16 พระคุณแม่ ตอนที่ 3 (อ.ทองคำ ศรีโยธิน) Download
17 พระคุณแม่ ตอนที่ 4 (อ.ทองคำ ศรีโยธิน) Download
18 พระคุณแม่ ตอนที่ 5 (อ.ทองคำ ศรีโยธิน) Download
19 พระคุณแม่ ตอนที่ 6 (อ.ทองคำ ศรีโยธิน) Download
20 ติชนัทฮันท์ มิติใหม่ของพุทธศาสนา (พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล) Download
21 สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 1 (ติช นัท ฮันห์) Download
22 สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 2 (ติช นัท ฮันห์) Download
23 สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 3 (ติช นัท ฮันห์) Download
24 สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 4 (ติช นัท ฮันห์) Download
25 สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 5 (ติช นัท ฮันห์) Download
26 สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 6 (ติช นัท ฮันห์) Download
27 สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 7 (ติช นัท ฮันห์) Download
ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (586MB) Download