ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรมบรรยาย
เสียงธรรมอื่นๆ
 
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมบรรยาย บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺวิชฺโช (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน Download
2 คิริมานนทสูตร 1 Download
3 คิริมานนทสูตร 2 Download
4 พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร 1 Download
5 พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร 2 Download
6 สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 1 Download
7 สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 2 Download
8 สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 3 Download
9 มุตโตทัย โอวาทของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต Download
10 ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ Download
11 คติธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต Download
12 ปัญญาอบรมสมาธิ Download
13 ธัมมานุธัมะปฎิปันโน Download
14 ปณามพจน์ Download