ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงอ่านหนังสือ อ.วศิน อินทสระ
เสียงธรรม
 
อ.วศิน อินทสระ
นักเขียนนวนิยายอิงธรรมะ คอลัมนิสต์และนักปาฐกถาธรรม
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
เสียงอ่านหนังสือ ลีลากรรมสตรีสมัยพุทธกาล (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1        คำปรารภ Download
2        วิสาขามหาอุบาสิกา 1 Download
3        วิสาขามหาอุบาสิกา 2 Download
4        วิสาขามหาอุบาสิกา 3 Download
5        วิสาขามหาอุบาสิกา 4 Download
6        วิสาขามหาอุบาสิกา 5 Download
7        วิสาขามหาอุบาสิกา 6 Download
8        วิสาขามหาอุบาสิกา 7 Download
9        พระนางสามาวดี 1 Download
10        พระนางสามาวดี 2 Download
11        พระนางสามาวดี 3 Download
12        พระนางสามาวดี 4 Download
13        พระนางสามาวดี 5 Download
14        พระนางสามาวดี 6 Download
15        พระนางสามาวดี 7 Download
16        พระนางสามาวดี 8 Download
17        ปฏาจารา 1 Download
18        ปฏาจารา 2 Download
19        ปฏาจารา 3 Download
20        พระนางรูปนันทา 1 Download
21        พระนางรูปนันทา 2 Download
22        นางจิณจมาณวิกา 1 Download
23        นางจิณจมาณวิกา 2 Download
24        นางจิณจมาณวิกา 3 Download
25        ปุณณาทาสี Download
26        อุตตราอุบาสิกา 1 Download
27        อุตตราอุบาสิกา 2 Download
28        อุตตราอุบาสิกา 3 Download
29        อุตตราอุบาสิกา 4 Download
30        กิสาโคตมี 1 Download
31        กิสาโคตมี 2 Download
32        กุณฑลเกสี 1 Download
33        กุณฑลเกสี 2 Download
34        ธิดาช่างหูก 1 Download
35        ธิดาช่างหูก 2 Download
36        สิริมา 1 Download
37        สิริมา 2 Download
38        เพลงคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก Download
  ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (466MB) Download