ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงอ่านหนังสือ อ.วศิน อินทสระ
เสียงธรรม
 
อ.วศิน อินทสระ
นักเขียนนวนิยายอิงธรรมะ คอลัมนิสต์และนักปาฐกถาธรรม
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
เสียงอ่านหนังสือ พระอานนท์พุทธอนุชา (128Kbps)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 ในที่ประชุมสงฆ์ ณ เชตวันมหาวิหาร Download
2 ณ สัณฐาคารแห่งนครกบิลพัสดุ์ Download
3 พุทธปักฐานผู้เป็นบัณฑิต Download
4 มหามิตร Download
5 กับพระนางมหาปชาบดี Download
6 ความรัก-ความร้าย Download
7 กับโกกิลาภิกษุณี Download
8 โกกิลาผู้ประหาณกิเลส Download
9 พันธุละกับพระราชา Download
10 ณ ป่าประดู่ลาย Download
11 บนกองกระดูกแห่งตัณหานุสัย Download
12 สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน Download
13 เบญจกัลยาณีนามวิสาขา Download
14 มหาอุบาสิกานามวิสาขา Download
15 พุทธานุภาพ Download
16 นางบุญและนางบาป Download
17 นางบาปและนางบุญ Download
18 ปฎิกิริยาแห่งธัมโมชปัญญา Download
19 น้ำใจและจริยา Download
20 ปุพพุปการของพระพุทธอนุชา Download
21 ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย Download
22 ปัจฉิมทัสนา ณ เวสาลี Download
23 คราเมื่อทรงปลงพระชนมายุสังขาร Download
24 พระอานนท์ร้องไห้ Download
25 ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวกดอกไม้มาร Download
26 อุปกาชีวกกับพวกดอกไม้มาร Download
27 อุปกาชีวกกับพระอนันตชิน Download
28 เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิปโยค Download
29 วันหนึ่งก่อนประชุมสังคายนา Download
30 พรหมทัณฑ์และ ณ ชาตสระบนเส้นทางจาริก Download
31 จตุรงคพลและวิมลมาน Download
32 หญิงงามกับบิดา Download
33 ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ Download
  ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (836MB) Download