ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม อ.วศิน อินทสระ
เสียงธรรม
 
อ.วศิน อินทสระ
นักเขียนนวนิยายอิงธรรมะ คอลัมนิสต์และนักปาฐกถาธรรม
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
เสียงธรรมบรรยาย อ.วศิน อินทสระ
คำบรรยายธรรมของท่าน อ.วศิน อินทสระ แผ่นที่ 1 (32Kbps) (679MB)

รายละเอียด

Download

คำบรรยายธรรมของท่าน อ.วศิน อินทสระ แผ่นที่ 2 (32Kbps) (486MB)

รายละเอียด

Download

คำบรรยายธรรมของท่าน อ.วศิน อินทสระ แผ่นที่ 3 (32Kbps) (668MB)

รายละเอียด

Download

คำบรรยายธรรมของท่าน อ.วศิน อินทสระ แผ่นที่ 4 (32Kbps) (474MB)

รายละเอียด

Download

เสียงอ่านหนังสือ อ.วศิน อินทสระ
อ.วศิน อินทสระ วิเคราะห์ธรรม หนังสือทางแห่งความดี แผ่น 1,2 (656MB,696MB)

แผ่น1

แผ่น2

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ บทสัมภาษณ์จากรายการ ธรรมะจัดสรร สถานีวิทยุสังฆทานธรรม (45MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ ผู้สละโลก (128Kbps) (627MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ บนเสันทางสีขาว เสียงอ่านโดย อริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย (304MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ แสงเทียน (128Kbps) (491MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ ธรรมบท อ.วศิน อินทสระ (96Kbps) (627MB) Download
เสียงอ่านหนังสือ พระอานนท์พุทธอนุชา เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (128Kbps) (877MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล เสียงอ่านโดย มนัส ทองเพชรนิล (128Kbps) (466MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด เสียงอ่านโดย อริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย (128Kbps) (249MB) Download
อ.วศิน อินทสระ เสียงอ่านหนังสือ หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด(เสียงอ่านผู้ชาย) (64Kbps) (107MB) รายละเอียด