ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
เสียงธรรม l ประวัติ l เว็บไซต์
 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
 
ธรรมเทศนา ชุด ธรรมะ..เชิญตะวัน แผ่นที่ 1 เผยแพร่เป็นธรรมทานโดย ครอบครัว "ธิติรังสี" (700MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ธรรมะ..เชิญตะวัน แผ่นที่ 2 เผยแพร่เป็นธรรมทานโดย ครอบครัว "ธิติรังสี" (690MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ธรรมะ..เชิญตะวัน แผ่นที่ 3 เผยแพร่เป็นธรรมทานโดย ครอบครัว "ธิติรังสี" (699MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ธรรมะ..เชิญตะวัน แผ่นที่ 4 เผยแพร่เป็นธรรมทานโดย ครอบครัว "ธิติรังสี" (677MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ธรรมะ..เชิญตะวัน แผ่นที่ 5 เผยแพร่เป็นธรรมทานโดย ครอบครัว "ธิติรังสี" (695MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ธรรมะ..เชิญตะวัน แผ่นที่ 6 เผยแพร่เป็นธรรมทานโดย ครอบครัว "ธิติรังสี" (677MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ศาสตร์แห่งสุข ๙ ธรรมะบรรยายจุดประกายความสุข (442MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด คิดเป็นเห็นธรรม โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม (256MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม (64MB) รายละเอียด
กิเลสแมเนจเม้นท์ คอร์สเสวนาเพื่อพรรษาที่เปี่ยมสุข โดย วิมุตตยาลัย และชมรมเพื่อนคุณธรรม (381MB) รายละเอียด
 
สื่อธรรมจาก Audio CD และ VCD
 
VCD ธรรมเทศนา ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต โดยชมรม กัลยาณธรรม (850MB) Download
VCD ธรรมเทศนา วิธีชนะกรรม จากรายการพุทธปัญญาภิรมย์ (531MB) Download
สนทนาธรรม เยือนพุทธศรีลังกา ย้อนกลับมามองพุทธศาสนาในไทย (492MB) Download