ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
เสียงธรรม l เว็บไซต์
 
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัดสนามใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
เสียงธรรมเทศนาชุด ความรู้สึกตัว 01 (668MB) รายละเอียด
เสียงธรรมเทศนาชุด ความรู้สึกตัว 02 (664MB) รายละเอียด
   
 สื่อธรรมจาก Audio CD และ VCD

ธรรมบรรยายเรื่อง หลักพุทธศาสนา หลวงพ่อเทียน จิตูสุโภ โดยมูลนิธิบ้านอารีย์ (54.5MB)

รายละเอียด
ธรรมบรรยายเรื่อง กรรมและกฎแห่งกรรม หลวงพ่อเทียน จิตูสุโภ โดยมูลนิธิบ้านอารีย์ (51.8MB)
รายละเอียด
VCD รายการแผ่นดินธรรม อัตโนประวัติหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม (566MB)  Download
VCD เทียนส่องทาง แนวทางการปฎิบัติของ หลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ (693MB) Download
VCD กึ่งศตวรรษแห่งการรู้แจ้ง หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (802MB) Download