ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม พระคูรเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เสียงธรรม l เว็บไซต์
 
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุทธยา
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
   
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี แสดงธรรม ณ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์ รายละเอียด
ธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต ชุดที่ 1 (668MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต ชุด กรรมฐาน (530MB) รายละเอียด
ธรรมเทศนา ชุด ปรมัตถภาวนา โดยชมรมกัลยาณธรรม (225MB) รายละเอียด