ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสียงธรรม l เว็บไซต์
 
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
   
เสียงอ่านหนังสือ 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ผลงานพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระสังฆราช ฯ (690MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ  การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ เสียงอ่านโดย พระกฤช นิมฺมโล สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ลิงค์ไฟล์มาจากเว็บ palungjit.com (36MB) รายละเอียด