ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสียงธรรม l เว็บไซต์
 
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
เสียงอ่านหนังสือ 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1 Download
2 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2 Download
3 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3 Download
4 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 4 Download
5 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 5 Download
6 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 6  Download
7 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 7 Download
8 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 8 Download
9 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 9 Download
10 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 10 Download
11 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 11 Download
12 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 12 Download
13 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 13 Download
14 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 14 Download
15 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 15 Download
16 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 16 Download
17 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 17 Download
18 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 18 Download
19 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 19 Download
20 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 20 Download
21 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 21 Download
22 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 22 Download
23 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 23 Download
24 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 24 Download
25 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 25 Download
26 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 26 Download
27 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 27 Download
28 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 28 Download
29 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 29 Download
30 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 30 Download
31 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 31 Download
32 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 32 Download
33 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 33 Download
34 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 34 Download
35 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 35 Download
36 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 36 Download
37 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 37 Download
38 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 38 Download
39 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 39 Download
40 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 40 Download
41 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 41 Download
42 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 42 Download
43 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 43 Download
44 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 44 Download
45 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 45 Download
46 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 46 Download
47 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 47 Download
48 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 48 Download
49 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 49 Download
50 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 50 Download
51 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 51 Download
52 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 52 Download
53 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 53 Download
54 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 54 Download
55 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 55 Download