ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 51 (64Kbps)
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2556(A) Download
2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2556(B) Download
3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2556(A) Download
4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2556(B) Download
5 วันที่ 9 สิงหาคม 2556(A) Download
6 วันที่ 9 สิงหาคม 2556(B) Download
7 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 Download
8 วันที่ 11 สิงหาคม 2556 Download
9 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 Download
10 วันที่ 31 สิงหาคม 2556 Download
11 วันที่ 6 กันยายน 2556(A) Download
12 วันที่ 6 กันยายน 2556(B) Download
13 วันที่ 7 กันยายน 2556(A) Download
14 วันที่ 7 กันยายน 2556(B) Download
15 วันที่ 8 กันยายน 2556(A) Download
16 วันที่ 8 กันยายน 2556(B) Download
17 วันที่ 13 กันยายน 2556 Download
18 วันที่ 14 กันยายน 2556 Download
19 วันที่ 5 ตุลาคม 2556(A) Download
20 วันที่ 5 ตุลาคม 2556(B) Download
21 วันที่ 6 ตุลาคม 2556(A) Download
22 วันที่ 6 ตุลาคม 2556(B) Download
     
ฟังธรรมออนไลน์